METEOR VENDÉGHÁZ
            Szoba áraink
            Telt házas napok
            Szobafoglalás
            Környezetünk
            Rendezvénytermünk
            Rendezvénysátrunk
            Partnereink
            Kapcsolat, megközelítés
            Projekt tábla
            Általános vásárlói
            tájékoztató
            ABIGÉL VENDÉGHÁZ
            Szoba áraink
            Telt házas napok
            Szobafoglalás
            Körpanoráma kép
            Környezetünk
            Garázs, udvari beálló
            Kapcsolat, megközelítés
            Általános vásárlói
            tájékoztató
Abigél Vendégház Békéscsaba


Web oldal készítés - ML Art Consulting Webdesign - www.mlart.hu
Webes fejlesztés
Programozás


METEOR - ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Abigél VendégházTisztelt Vásárlók!

Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, és a polgári törvénykönyv szabályozásának figyelembe vételével, és annak betartásával történik.
Ennek megfelelően a következőkről tájékoztatjuk vásárlóinkat:
Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minősül.

I. Általános tájékoztatási adatok

A szolgáltató neve: Csani& Csani Kft.
A vállalkozás székhelyének címe: 5600 Békéscsaba, Sás köz 18.
A vállalkozás telephelyének címe: 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1693/1, hrsz: 0528/28.
Rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési cím:
5600 Békéscsaba, Haán Lajos tér 23.
A vállalkozás jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás székhelyének telefonszáma: 30/9586-499

A vállalkozás honlapjának elérhetősége: www.csabigel.hu
A vállalkozás elektronikus címe: szoba@t-online.hu.

Cégjegyzékszám: Cg: 04-09-006526 Adószám: 13393218-2-04
A vállalkozás által alkalmazott szerződési feltételek (jogszabályhelyek/jogvita esetén joghatóság vagy illetékes bíróság kikötése): A polgári törvénykönyv ide vonatkozó jogszabályai érvényesek.
A vállalkozás által eladott termékek ára: Üzletünkben az ártáblákon, valamint a weblapunkon is megtalálhatók az árak.
A vállalkozás akciói az Meteor Vendégház halljában elhelyezett infótáblán, és a Web-oldalunk is megtalálhatók.

II. Panaszkezelés

Szóbeli panasz bejelentése esetén a vállalkozás azonnal megvizsgálja a panaszt, és amennyiben lehetséges azt azonnal orvosolja. Ha a panaszt azonnal nem tudja a vállalkozás kivizsgálni, erről és a panaszra adott válasz várható időpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a panaszost.
A panaszt 30 napon belül köteles a vállalkozás megválaszolni, kivétel ha a szóbeli panasz azonnal orvoslásra kerül. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás annak indokairól tájékoztatja a panaszost.
A vásárló panaszával az alábbi hatóságoknál kezdeményezhet eljárást:

Területileg Illetékes Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Területileg Illetékes Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
Területileg Illetékes Kereskedelmi és Iparkamara

III. A vállalkozás felelősségéről szóló rendelkezések

Felelősséget vállal a vállalkozás a fenti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az eladott termékekre érvényes jogszabályban meghatározott, illetve a gyártók által meghatározott ideig a jótállási szavatossági feltételekért.
A vállalkozás felelőssége nem terjed ki a termékek vásárló általi rendeltetésellenes használatából eredő károkra, illetve érvényesített jogokra.

Amennyiben a minőségi kifogás elintézésével kapcsolatban bármiféle vita merülne fel fogyasztói jogviszony esetén, a vásárló igényét a Békés Megyei Békéltető Testület, illetve közvetlenül a vállalkozás székhelye/telephelye szerint illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti. A panaszfórumok adatairól (neve, címe, telefonszáma) jól látható helyen külön tájékoztató tábla került elhelyezésre az üzletben. Nem fogyasztói jogviszony esetén az illetékes polgári bíróság előtt érvényesíthető az igény.